Biologi

#5: Idrett: Teknologi og vitenskap

I denne episoden snakker vi om teknologi, vitenskap innen idrett. Er det slik at alle kan bli gode i en bestemt idrett om de bare jobber hard nok, eller det er genetiske forskjeller på oss? Hvordan har ny teknologi bidratt til å senke verdensrekorder i nesten alle idretter? Virker kompresjonstøy?

Linker:

TED Talk: David Epstein – Are athletes really getting faster, better, stronger?
https://youtu.be/8COaMKbNrX0

Folkeopplysningen på NRK: Om trening og kompresjonstøy:
https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/KMTE50002318/19-09-2018?fbclid=IwAR38qlinOluurgNpPn1P3hTVmDPRlq3_q2AEf7fPlauF5K29wP52UQxfs1E

Firstbeat Analytics: Om HRV: 
https://www.firstbeat.com/en/science-and-physiology/heart-rate-variability/

Email: post@nerdepodden.no
Facebook: https://www.facebook.com/nerdepodden/
Patreon: https://www.patreon.com/nerdepodden
Instagram: https://www.instagram.com/nerdepodden/
Produsert av: Anders Berthling Wisur og Chris Erlend Fløtre Gati

#2: Genteknologi, Crispr og Mennesket 2.0

I denne episoden snakker vi om genteknologi, CRISPR og mennesket 2.0. Vi er også innom sprøytemidler, likheten mellom mennesker og bananer, og vaksinering. Til slutt diskuterer vi noen av de moralske valgene vi må ta stilling til innen kort tid.

Linker:
Ordliste for ord og utrykk:
https://innovativegenomics.org/resources/educational-materials/glossary/

CRISPR brukt til behandling av muskelsykdom i valper:
https://forskning.no/genterapi/genredigering-crispr-brukt-til-a-bremse-muskelsykdom-hos-valper/1232874

CRISPR Do It Yourself Kit:
http://www.the-odin.com

Email: post@nerdepodden.no
Facebook: https://www.facebook.com/nerdepodden/
Patreon: https://www.patreon.com/nerdepodden
Produsert av: Anders Berthling Wisur og Chris Erlend Fløtre Gati